Skip to main content

Particulier

‘OM TEN VOLLE TE KUNNEN LEVEN ZOU IEDERE MENS MOETEN LEREN OM BEWUST TE LUISTEREN.’

Luisteren

Heb je er enig idee van wat bewust luisteren kan betekenen voor je persoonlijke leven? Denk eens terug aan het moment dat iemand werkelijk naar jou luisterden. Wat betekende het voor je? Wat deed dat met je? Wat leverde het je op? Hoe voel je je als je er nu aan terugdenkt?

 

Luisteren is het meest wezenlijke wat je kunt ervaren. Gezien en gehoord worden. Luisteren geeft bestaansrecht. In verbinding begrijp je de diepere betekenissen en emoties achter de woorden en de zinnen.

 

Luisteren is een houding. Een houding van open en nieuwsgierig zijn. Misschien wel van empathisch zijn. Goed kunnen luisteren is fundamenteel voor een leven waarin je je kunt ontwikkelen.

AANDACHTIG LUISTEREN

  • geeft erkenning en bestaansrecht
  • verbindt
  • voorkomt of vermindert stress
  • bespaart tijd
  • voorkomt irritaties
  • leidt tot betere samenwerking
  • Mensen luisteren graag naar degenen die zelf ook goed kunnen luisteren.

WIL JE JE RELATIES VERDIEPEN DOOR JE BEWUST TE WORDEN VAN DE MANIER WAAROP JE LUISTERT?

Ik bied je het volgende aan:
WORKSHOP

Luisteratelier

Tijdens een luisteratelier krijg je gedurende een dagdeel oefeningen in het bewust worden van hoe je luistert. En je leert wat kleine aanpassingen kunnen betekenen voor jou als luisteraar, en voor je gesprekspartner als spreker.

Duur: 1 dagdeel van 3 uur
Locatie: Nader te bepalen
Deelnemers: Minimaal 8

Contact
TRAINING

Luistertraining

Op 6 avonden ontwikkel je je luisterkracht. Je krijgt inzicht in hoe je luistert en wat je kunt doen om dat te verbeteren. Je leert zo te luisteren dat je je gesprekspartner ruimte geeft en daarmee zijn/haar wensen en behoeften aan het licht brengt. Je ervaart hoe je als luisteraar het gesprek positief kunt beïnvloeden. Je wordt je bewust van wat datgene wat een ander zegt, met jou als luisteraar doet. Je krijgt zicht op de invloed van non-verbale aspecten en intonatie op je luistergedrag.

Duur: 6 dagdelen van 2,5 uur (avond)
Opfrisbijeenkomst mogelijk
Locatie: Nader te bepalen
Deelnemers: Minimaal 6

Contact
TRAINING

Mindfulness in communicatie

De grootste oefening in mindfulness vindt plaats in je relaties met anderen. Mindfulness in communicatie helpt je je manier van spreken en luisteren te verbeteren. Dit komt al je relaties ten goede. In deze reeks onderzoek je vanuit mindfulness je luister- en spreekhouding en oefenen we in het luisteren en het leggen van verbinding met jezelf en met de anderen. Ervaring in het beoefenen van mindfulness is vereist.

Duur: 6 dagdelen van 2,5 uur (avond)
Locatie: Nader te bepalen
Deelnemers: Minimaal 6

Contact